Upravljanje investicionim projektima


Kliknite ovde za redovne informacije o našim obukama


Uspešni investitori imaju snagu volje da vode posao, poznaju tržište, imaju dovoljno tačne procene koliko će ih šta koštati i za koliko će šta moći da prodaju.

Pored volje, pameti, intuicije i znanja, uspešnom investitoru treba i dan koji traje 100-tinak sati, da bi svoju investiciju realizovao kako je zamislio.

EU Build pomaže investitorima da svoju volju i pamet iskoriste na najbolji mogući način.

Prema željama investitora mi obavljamo sve prateće poslove tokom investicionih projekata, da bi investitor mogao da se slobodno fokusira na svoje najvažnije obaveze. Takođe, imamo veliko iskustvo u obukama, pa možemo naučiti vaše zaposlene kako da sami uspešnije rade na investiciji.

Za investitore realizujemo složene i birokratski zahtevne procedure, koristimo svoje iskustvo da bismo pripremili analize koje omogućavaju brzo donošenje pravih odluka, pomažemo u izboru projektanata i izvođača, a kasnije kontrolišemo njihov rad i brinemo se da ispune želje investitora.

Pripremamo ugovore o projektovanju i građenju koji će zaštiti investitora od nepotrebnih rizika. Imamo veliko iskustvo u pripremi FIDIC ugovora i upravljanju investicionim projektima koji su ugovoreni po FIDIC-u.

Prema vašim željama planiramo izradu tehničke dokumentacije i građenje, a kasnije proveravamo da li projektanti i izvođači rade po planu.

Možemo da do detalja sagledamo stanje vaše investicije tako da u svakom trenutku možete biti sigurni gde se zaista nalazite i kako najbolje možete da smanjite troškove.

Uspešno sarađujemo sa javnom upravom tako da možemo da organizujemo efikasno prikupljanje dokumentacije, dobijanje dozvola, uslova i saglasnosti kao i dobijanje upotrebne dozvole.

Obezbeđujemo komunikaciju između učesnika u projektu i vodimo evidenciju o komunikaciji.

Ako je to za vašu investiciju bitno, neposredno sarađujemo sa bankama radi pripreme potrebne dokumentacije i kasnijeg izveštavanja na način koji banka zahteva.


Kliknite ovde za redovne informacije o našim obukama