Specijalni popust za obuke do 15. februara
11. 01. 2013.

 

Konsultantska ku?a EU Build nudi specijalan vansezonski popust  za sve naše in-house obuke do 15.februara 2013.

Ako izaberete neku od naših standardnih obuka:

  1. Primena FIDIC uslova ugovora u Srbiji
  2. Projektovanje, ugradnja i sanacija hidroizolacija
  3. Upravljanje izgradnjom
  4. MS Project za graditelje
  5. Upravljanje investicijama
  6. Odštetni zahtevi (klejmovi) i rešavanje sporova prilikom gra?enja u Srbiji
  7. Izrada studija opravdanosti za projekte u Srbiji
  8. Upravljanje i administracija FIDIC projekata
  9. Upravljanje ljudskim resursima za graditelje i investitore u Srbiji

Održa?emo je u vreme i na mestu koje Vi odaberete, sa primerima koje vas zanimaju i za polaznike koje Vi odaberete i uz poseban popust na redovnu cenu.

Obuke ?e biti  prilago?ene Vašim konkretnim potrebama..

Ako želite, pripremi?emo specijalno za Vas obuku koja ?e obuhvatit neke od gore navedenih tema u obimu koji je Vama konkretno potreban.

Obuka koju izaberete može biti koncipirana tako da zajedno rešimo konkretan problem koji je pred vama: pove?anje produktivnosti, sklapanje konkretnog ugovora, rešavanje konkretnog spora …

Znanje koje prezentujemo prakti?no primenjujemo u Srbiji. Naši predava?i imaju i višegodišnje iskustvo u držanju obuka za graditelje i investitore, tako da ?ete dobiti primenljiva znanja koja ?e vam zaista pomo?i da budete uspešniji na vašim poslovima. 
 
U poslednjih 5 godina, više od 90% od preko 1300 polaznika naših graditeljskih obuka je bilo zadovoljno ili veoma zadovoljno znanjem koje je dobilo.
 
Pogledajte listu naših obuka koje su održane do sada
 
Pogledajte preporuke naših polaznika

PRIJAVITE SE:
 
011/ 2-686-707, kontakt osoba: Kristina ?or?evi?
Kontaktirajte nas i na edukacije@https://upravljanjeprojektima.rs ili

na faks 011/ 2-686-707,

Tags: