Rečnik upravljanja projektima
Rečnik upravljanja projektima je namenjen svim građevinskim radnicima i onima koji se bave upravljanjem projektima u građevinarstvu. Cilj nam je da na jednom mestu prikupimo i objasnimo pojmove koji se koriste u ovoj oblasti građevinarstva.
Rečnik će vremenom biti dopunjavan. Ako neke od vama potrebnih reči nedostaju, javite nam na: office@eubuild.rs.

Svi pojmovi
A B C D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

AktivnostActivity
Komponenta obima radova koja se izvršava tokom realizacije projekta. Predstavlja jedan od osnovnih elemenata mrežnog plana za realizaciju projekta. Zahteva resurs i vreme za kompletiranje.
Analiza rizikaRisk Analise
Pregled oblasti rizika ili događaja koji mogu imati posledice na sve događaje ili kombinacija događaja u analizi, i determinisanje mogućih opcija za njihovo izbegavanje.
Analiza uzrokaCausal analysis
Analiza defekata radi određivanja njihovih uzroka.
ArbitražaArbitration
Pravna tehnika za rešavanje ugovornih sporova van suda.
Bazna/osnovna/polazna linijaBaseline
Specifikacija ili proizvod koji je formalno pregledan i dogovoren, koji kasnije služi kao baza za dalji razvoj, i koji može biti menjan samo kroz zvaničnu proceduru kontrolu izmena.
Bazni planBaseline
Osnovni vremenski plan projekta (obično se pravi pre početka projekta) koji se koristi za upoređivanje sa trenutnim planom realizacije projekta.
Beleška o dnevnom redu / podsetnikAgenda
Lista stvari o kojima je potrebno diskutovati, obično na sastancima.
CiklogramFlowline
Dijagram koji prikazuje zavisnost vreme - prostor. Na X osi se prikazuje vremenska skala, a na Y osi se predstvlja npr. spratnost i/ili kota objekta.
Datum izrade preseka stanja radovaData Date
Datum formiranja preseka stanja na projektu, odnosno datuma do koga su prikupljeni podaci o stvarnom stanju u procesu kontrole projekta.
Sledeća strana>Poslednja>>