Obuka “Upravljanje izgradnjom”
10. 05. 2011.

Pozivamo Vas da u?estvujete u trodnevnoj obuci „Upravljanje izgradnjom“ koju za Vas organizuje konsultantska ku?a YU Build.

Prema postoje?im istraživanjima, gra?evinske firme u Srbiji imaju velikih problema tokom realizacije svojih projekata, jer nemaju dovoljno inženjera koji su osposobljeni i za upravljanje projektima.

Sa druge strane, firme koje požele da zaposle inženjere takvog profila imaju ozbiljnih problema da ih na?u na tržištu radne snage.
Kao konsultantska ku?a sa velikim iskustvom, kako u upravljanju gra?evinskim projektima, tako i u obukama za inženjere, YU Build nudi specijalizovanu obuku za upravljanje gra?evinskim projektima.

Obuka se izvodi interaktivno, a polaznici ?e tokom obuke raditi konkretne zadatke i studije slu?aja.
Pro?ite obuku i postanite još uspešniji menadžeri gra?evinskih projekata.


KOME JE OBUKA NAMENJENA:
Inženjerima i tehni?arima, koji žele da zna?ajno poboljšaju svoju efikasnost tokom upravljanja gra?evinskim projektima, kao i izvo?a?kim firmama koje žele da njihovi projekti postanu mnogo uspešniji.

CILJEVI OBUKE:
Posle završetka obuke, polaznici ?e imati prakti?na znanja potrebna za sistematsko planiranje, kontrolu i upravljanje gra?evinskim projektima.

TRENERI:

dr Zoran ?or?evi?, dipl. ing. gra?, i
Miroslava Višnji?, dipl. ing. gra?.
Marinkovi? Jelena, dipl. ing. gra?.

OSNOVNE TEME KOJE ?E BITI OBRA?ENE :

1. Projekat i upravljanje projektima
2. Ugovor, komunikacija na projektu
3. Planiranje
4. Motivacija i timski rad
5. Rad sa resursima
6. Rad sa troškovima
7. Kontrola realizacije projekta
8. Pra?enje realizacije projekta
9. Rizici na projektu
10. Arhiviranje i pos tprojektna analiza
11. Rad sa više projekat

VREME ODRŽAVANJA: 
24-26. Maj 2011.

MESTO ODRŽAVANJA: Beograd

KOTIZACIJA ZA TRODNEVNU OBUKU: 33.000,00 + PDV

PRIJAVITE SE:


Popunite prijavni formular i pošaljite na edukacije@yubuild.com ili faksom na broj
011/ 2686-707, kontakt osobe: Marijana Šmigi?