Lista projekata

PROJEKAT

KLIJENT

DATUM OD

DATUM DO

Studija izvodljivosti "Tehnologija prerade otpadnih voda - Divčibare"

Gradska uprava grada Valjeva

jan 2019.

danas

Izrada Cost-Benefit analize – analiza troškova i koristi ubrzanja građenja deonice Bancarevo – Crvena reka autoputa E-80 na evropskom Koridoru 10, na deonici Niš – Dimitrovgrad – državna granica

Koridori Srbije

okt 2018.

mar 2019.

Studija izvodljivosti izrade projektne dokumentacije za postavljanje punionica za električna vozila

JP Putevi Srbije

okt 2018.

apr 2019.

Fruškogorski Koridor

Autonomna Pokrajina Vojvodina - Pokrajinski sekretarijat za energetiku, Građevinarstvo i saobraćaj

sep 2018.

danas

Upravljanje projektom "Povećanje privrednog rasta putem podrške promociji politike zaštite konkurencije" finansiran od strane Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Norveške

Komisija za zaštitu konkurencije

mar 2018.

danas

Izvršenje pripremnih radova, izrada Tehničke dokumentacije za objekte C, D i E, saobraćaja, infrastrukture i parternog uređenja sa ozelenjavanjem na parceli S8-1 sa saobraćajnicom U1, izvođenje radova na izgradnji objekta C, izvođenje radova na izgradnji podzemne garaže, izgradnji montažno-demontažinog objekta i poslova po ovlašćenju Naručioca u naselju „Zemunske kapije“

Koto d.o.o.

jun 2017.

sep 2018.

Upravljanje i koordinacija ugovora za izgradnju gasovoda velikog kapaciteta

Srbija Gas

dec 2017.

mar 2018.

Predhodna I studija izvodljivosti za gradsku toplanu na biomasu - piljevinu

Opštinska uprava Kučevo

okt 2017.

okt 2018.

Projektovanjei izgradnja kotla na TO "Istok" - FIDIC Inženjer

JKP Novosadska toplana, Novi Sad

sep 2017.

dec 2018.

Izgradnja toplovoda preko mosta Gazela - FIDIC Inženjer

JKP Beogradske elektrane

sep 2017.

dec 2018.

Postrojenje za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije (CHP) na TO Voždovac - FIDIC Inženjer

JKP Beogradske elektrane

sep 2017.

dec 2018.

"Socijalna infrastruktura u Srbiji" - Nabavke radova i FIDIC Inženjer

KfW i Ministrastvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 

sep 2017.

danas

Koordinacija pribavljanja potrebnih uslova, dozvola i saglasnosti i koordinacija pripreme tehničke dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Akademije, u svemu prema postojećem idejnom rešenju i potrebama Akademije. Organizovanje pripreme tenderske dokumentacije za izbor konsultanta po PRAG pravilima i standardima EU i potrebama Akademije.

Pravosudna akademija - Republika Srbija

feb 2016.

danas

Rekonstrukcija cirkulacionog postrojenja na TO Zapad

JKP Novosadska toplana, Novi Sad

jul 2015.

jul 2016.

Rekonstrukcija cirkulacionog postrojenja na TO Istok

JKP Novosadska toplana, Novi Sad

jan 2015.

jan 2016.

Projekat Južni tok u Srbiji

Srbija Gas

jan 2014.

dec 2014.

Projekat izrade višejezičkih edukacionih filmova za potrebe obuke radne snage na izgradnji pasivnih kuća - ConClip

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – Lifelong Learning Programme

sep 2013.

mar 2017

Priprema tenderske dokumentacije za izbor konsultanta na izgradnji postrojenja za prečišćavanje pitke vode

JKP Vodovod kanalizacija, Subotica

dec 2012.

dec 2012.

Investiciona studija za izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa u Koste Glavinića, Beograd

GP Neimar V

mar 2012.

maj 2012.

Izgradnja Centra za informisanje o prekograničnoj saradnji

Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga

mar 2012.

apr 2012.

Upravljanje projektima i nadzor za izgradnju auto-puta Niš - Dimirovgrad

Eptisa i Koridori Srbije

feb 2011.

danas

Izrada idejnog i glavnog projekta organizacije tehnologije građenja poslovnog objekta uprave za nekretnine Crne Gore u Podgorici

Direkcija javnih radova, Podgorica, Crna Gora

apr 2010.

apr 2011.

Koncipiranje podizvođačkog FIDIC ugovora i upravljanje pregovorima o ugovoru tokom rekonstrukcije mosta Gazela

Mostogradnja i Štrabag

apr 2010.

nov 2010.

Uvođenje sistema upravljanja građevinskim projektima

JP Beograd put

feb 2010.

mar 2013.

Projekat upravljanja izgradnjom dečijeg obdaništaMirijevo 2

Radun inženjering –Grad Beograd

jul 2009.

dec 2011.

Priprema za revitalizaciju 6 turbina u Hidroelektrani Đerdap 1

Hidroelektrane Đerdap

jun 2009.

jul 2009.

Izrada studije o unapređenju javnih nabavki

JP Beograd put

maj 2009.

jul 2010.

Izgradnja fabrike kotlova u Obrenovcu

Minel Kotlogradnja

jun 2008.

01.06.200

Projekat upravljanja izgradnjom Liman parka, Novi Sad, 65.000 m2, Novi Sad

Radun inženjering Vondel Capital

apr 2008.

dec 2009.

Ocena mogućnosti za izvođenje PPP u sektoru puteva u Crnoj Gori

ECORYS

feb 2008.

feb 2009.

Izrada koncepta realizacije investicije za stambeni objekat na adresi Južni Bulevar 86, Beograd

Ivera d.o.o.

jan 2007.

dec 2007.

Izrada Projekta organizacije i tehnologije građena za poslovni objekat Grand Media Centar u Sarajevu

Alpine d.o.o.

jan 2007.

dec 2007.

Upravljanje projektom rekonstrukcije, adaptacije i sanacije Sportsko rekreativno poslovnog centra „Milan Gale Muškatirovi?

Opština Stari Grad

jan 2007.

dec 2009.

Stvaranje strategije partnerstva privatnog i javnog sektora za saobraćajnice u Srbiji

CPCS Transcom, Putevi Srbije, EBRD

okt 2006.

okt 2007.

Upravljanje projektima i nadzor za rekonstrukciju auto-puta Novi Sad - Beograd

Scott Wilson and Kirkpatrick LTD, Putevi Srbije, EBRD

feb 2005.

jan 2011.

Rekonstrukcija i dogradnja pijace Zeleni venac u Beogradu, 8.500 m2, Belgrade

JKP Gradske Pijace

avg 2004.

apr 2007.