Godišnji međunarodni investicioni skup:

POSLOVNI KONTAKTI-LOKALNA INFRASTRUKTURA

5 - 6. jula, 2016.

 
godisnji-skup

EU Build, Build Energy Team, Konfindustrija i Privredna komora Srbije organizovali su Godišnji italijansko – srpski investicioni skup POSLOVNI KONTAKTI – LOKALNA INFRASTRUKTURA koji  je održan 5. i 6. jula 2016. u Privrednoj komori Srbije, a pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva gra?evinarstva, saobra?aja i infrastrukture Republike Srbije i Ambasade Italije u Srbiji.

Godišnji me?unarodni investicioni skup trajao je dva dana. Tokom prvog dana, nakon Plenarne sesije, od 32 lokalne samouprave koje su prijavile ukupno 128 projekata, 22 su neposredno tokom B2B sastanaka prezentovale svoje projekte pred 35 italijanskih kompanija. B2B sastanci su bili predvi?eni za detaljnije upoznavanje italijanskih kompanije sa pojedinostima odre?enih projektata. Projekti koji su izazvali najve?e interesovanje bili su iz oblasti: izgradnje postrojenja za pre?iš?avanje komunalnih i industrijskih  otpadnih voda, upravljanje otpadom, energetske efikasnosti, poseban akcenat je stavljen na projekte javne rasvete i zamene sistema za grejanje.

Drugog dana Skupa na Okruglom stolu: INSTITUCIONALNA PODRŠKA INFRASTRUKTURNOG RAZVOJA LOKALNIH SAMOUPRAVA U SRBIJI, bila su predstavljena sistemska rešenja u pružanju podrške Vlade Republike Srbije za privla?enje stranih investitora u gradove i opštine Srbije. Istaknuti su i prikazani potencijali Srbije, u ?ije ulaganje korist imaju kako ulaga?i, tako i Srbija. U?esnici ovog Okruglog stola bili su: H.E. Giuseppe Manzo, ambasador Italije u Srbiji, Aleksandra Damnjanovi?, državni sekretar Ministarstva gra?evinarstva, saobra?aja i infrastrukture Republike Srbije, Daniel Berg, direktor EBRD-a, Francesco Lupo, šef korporativne divizije i ?lan IO Banca Intesa, Aleksandar Kemiveš, savetnik Predsednika PKS, Darko Bude?, osniva? i vlasnik BUCK,  kao i predstavnici Konfindustije Srbije, EU Build-a i Build Energy Team-a. Ovo je ujedno bila i prilika da se svi u?esnici Okruglog stola aktivno uklju?e i postave pitanja u vezi sa predstavljenim projektima i budu?im planovima.

Program Skupa možete pogledati ovde.

Izveštaj sa Skupa možete pogledati ovde.

Galeriju fotografija mozete pogledati ovde.

Prezentacije govornika možete pogledati ovde.

Me?unarodni investicioni skup je objedinio relevantne aktere iz sektora infrastrukture u Srbiji koji su u fokusu me?unarodnih finansijskih institucija kao i kreirao poslovne kontakte izme?u lokalnih samouprava i vode?ih italijanskih kompanija.
 magip2
buckbanca-intesa1 Logo-Assolombarda

green-economy